Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula RODO

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu  realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych przez  Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieżuniu jest Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu   z siedzibą przy ul. Mławskiej 2,             09-320 Bieżuń.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: iod.mgok@wp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieżuniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieżuniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieżuniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ponadto informujemy, że w  Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane.

Godziny otwarcia

Pon. 8.00 - 16.00

Wt. 8.00 - 17.00

Śr. 8.00 - 17.00

Czw. 8.00 - 15.00

Pt. 8.00 - 15.00

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny