Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura dotycząca funkcjonowania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu w czasie epidemii COVID-19.

Utworzono dnia 20.05.2020

Procedura   dotycząca funkcjonowania Miejsko – Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bieżuniu w czasie  epidemii COVID-19.

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,   w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Procedura  została podzielona na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:

 

 1. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (2  metry ).
 2. Zachęcanie  użytkowników  do korzystania z dostępnych zasobów on-line.
 3. Zapewnienie  pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice ) i preparaty  do dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnienie wietrzenia  pomieszczeń.
 5. Ograniczenie do minimum  spotkań służbowych  z  jednoczesnym zachowaniem  odległości pomiędzy osobami ( 2 metry).
 6. Wprowadzenie  różnych godzin przerw dla poszczególnych pracowników, w tym na posiłek w wyznaczonym miejscu pracy.
 7. Wytyczne dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem( min. 30 sekund), zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnienie środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Korzystanie z biblioteki  z uwzględnieniem  wymaganego  dystans przestrzenny ( 2 metry).
 6. Ograniczenie liczebności użytkowników do  1 osoby  , adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie zgodnie z ustaloną  instrukcją  oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), bez wyraźnego  polecenia bibliotekarza, w celu  odebrania materiałów  bibliotecznych.
 9. Zmiana godzin otwarcia biblioteki dla użytkowników – poniedziałek- piątek: 8.00-15.00 , w soboty nieczynne.
 10. Możliwość korzystania tylko  ze zbiorów wypożyczalni dla dorosłych                         i oddziału dla dzieci oraz audiobooków.
 11. Brak wolnego  dostępu czytelnika do  księgozbioru, książki i audiobooki poleca i podaje bibliotekarz.
 12. Wyznaczenie punktu  zwrotu książek i audiobooków . Przyjęte materiały biblioteczne  zostaną  odłożone na okres od 3 do 14 dni do oddzielnego pomieszczenia i kartonu z oznaczeniem  daty zwrotu i wyłączone z   wypożyczania  do czasu zakończenia  kwarantanny. Po tym okresie  należy  włączyć  je do  użytkowania.
 13. Bieżącą dezynfekcję toalety, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach biblioteki  oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników:

 

 1. Poinstruowanie pracowników  biblioteki , że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników , powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem :

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie jest  wpuszczona na teren obiektu. Zostaje   poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Incydent zgłasza się do dyrektora placówki, co umożliwi  ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników  (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach biblioteki , w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

                                                                                                                                                   Małgorzata Kraśniewska                                                                                                

                                                                                                                                          (  podpis dyrektora biblioteki)  

 

Procedura została opracowana  na podstawie wytycznych  dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych  przez  Ministra Rozwoju w konsultacji  z GIS z dnia 28.04.2020 r. oraz zawartych  w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dot.działań  po otwarciu biblioteki.

 

Godziny otwarcia

Pon. 9.00 - 17.00

Wt. 8.00 - 16.00

Śr. 9.00 - 17.00

Czw. 8.00 - 16.00

Pt. 8.00 - 16.00

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 21

W poprzednim tygodniu: 64

W tym miesiącu: 25

W poprzednim miesiącu: 323

Wszystkich: 2416